Reading 3

<Bài trước đó | Bài tiếp theo>

Đây là tài liệu giảng dạy do Elsa hướng dẫn. Học sinh, phụ huynh, giáo viên có mong muốn học với các tài liệu giảng dạy do giáo viên, tình nguyện viên của LAC Home School trực tiếp giảng dạy, vui lòng liên hệ 0987399215 hoặc email lac@ndag.net để được cấp tài khoản HOPE.

LAC Home School đang triển khai chương trình 1.000.000 máy tính bảng cho học sinh nghèo, học sinh vùng cao: https://lac.ndag.vn/chuong-trinh-10-trieu-may-tinh-bang-hoc-tap-danh-cho-hoc-sinh-ngheo-vung-cao. Để được cấp tài khoản HOPE, LAC Home School rất mong phụ huynh ủng hộ 100.000 đ/ tháng cho chương trình. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội để được học, bạn có thể trao cơ hội cho những đứa trẻ đó