terms of use

Điều khoản sử dụng LAC Home School

Cập nhật ngày 21/09/2023

 

1. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG 

Bằng việc truy cập vào trang web của LAC Home School (“Chúng tôi”), người dùng (“bạn”) đồng ý với các điều khoản sử dụng bên dưới. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ sau đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

 

2. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung trên trang web của LAC Home School, bao gồm văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, video và phần mềm, là tài sản của LAC Home School hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Nội dung trang web và chức năng của trang web đã được đăng tải lên, đều không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, thiết kế ngược, thay đổi (bao gồm cả việc xóa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc công nghệ, tuyên bố từ chối trách nhiệm), truyền theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Không có bất kỳ nội dung nào trên trang web được hiểu là cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc ngụ ý cho quyền sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi ngoài những điều được trình bày rõ ràng ở đây.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi là xâm phạm quyền của chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

3. HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

Bằng việc truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn đồng ý không:

 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản, được hiểu rằng Dịch vụ và các dịch vụ liên quan chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại;
 • đăng tải hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ hoặc không chính xác hoặc nội dung khác;
 • đăng tải hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào hoặc nội dung khác trái pháp luật hoặc nội dung có thể coi là phản cảm, xúc phạm, không đứng đắn, khiêu dâm, quấy rối, đe dọa, thô tục, hận thù, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, cổ xúy bạo lực, thù địch hoặc phân biệt đối xử hoặc nội dung không phù hợp khác;
 • mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, tuyên bố sai về mối liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc truy cập tài khoản Dịch vụ của người khác mà không được phép, tạo tài khoản qua bot hoặc các phương tiện tự động khác hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào khác;
 • phát triển, hỗ trợ hoặc sử dụng phần mềm, thiết bị, robot hoặc bất kỳ phương tiện hay quy trình nào khác (bao gồm trình thu thập thông tin, plugin và tiện ích bổ sung của trình duyệt hoặc bất kỳ công nghệ nào khác) để thu thập Dịch vụ hoặc sao chép các dữ liệu từ Dịch vụ;
 • sử dụng bot hoặc các phương pháp tự động khác để truy cập Dịch vụ;
 • khẳng định hoặc ủy quyền, hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào khẳng định chống lại LAC Home School hoặc bất kỳ chi nhánh hay người cấp phép nào của chúng tôi về bất kỳ vi phạm bằng sáng chế hoặc khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác liên quan đến bất kỳ Nội dung được cấp phép nào được gửi hoặc được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ;
 • đưa ra các đề nghị, quảng cáo, đề xuất không được yêu cầu hoặc gửi thư rác đến những Người dùng Dịch vụ khác;
 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật quản lý sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác cũng như bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư;
 • phỉ báng, quấy rối, bắt nạt, lạm dụng, đe dọa hoặc lừa gạt Người dùng Dịch vụ hoặc thu thập hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân về Người dùng hoặc bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ;
 • thăm dò, quét, xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp hay kiểm tra lỗ hổng của các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ,, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào có thể truy cập thông qua Dịch vụ hoặc các tính năng thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các phần không công khai của Dịch vụ mà không có sự cho phép của chúng tôi;
 • thiết kế đảo ngược, dịch ngược, tháo rời hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
 • sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi được chúng tôi cho phép rõ ràng trong tài liệu này hoặc trong phạm vi hạn chế nêu trên bị luật hiện hành nghiêm cấm (trong trường hợp đó bạn phải Liên hệ chúng tôi để đưa ra thông báo về hoạt động được đề xuất và thảo luận xem chúng tôi có sẵn sàng cung cấp các tác phẩm phái sinh mong muốn hay không);
 • cố ý can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động của Dịch vụ hoặc việc người dùng sử dụng Dịch vụ bằng bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công kiểu từ chối dịch vụ nào hoặc bằng cách tải lên hoặc phát tán vi-rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp hoặc các phần mềm mã độc khác.

 

4. LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết hoặc tham chiếu với những trang thông tin điện tử khác không chịu sự kiểm soát của chúng tôi. Những liên kết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thêm sự tiện lợi cho bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, ảnh hưởng và nội dung được đăng tải trên các trang thông tin điện tử đó.

Chúng tôi không có bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung được đăng tải trên các trang thông tin điện tử này cũng như không phê duyệt các thông tin, ý kiến, sản phẩm và dịch vụ dược giới thiệu ở đó. Bạn theo đây xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập vào các trang thông tin đó.

 

5. SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT

Chúng tôi có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể cập nhật các điều khoản dịch vụ này và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ sửa đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi.

 

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý rằng với việc truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro đối với việc bạn kết nối và sử dụng trang thông tin điện tử.

Trong phạm vi tối đa theo luật định, chúng tôi loại trừ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này tất cả các tuyên bố, đảm bảo, điều kiện, cam đoan, biện pháp khắc phục, trách nhiệm và điều kiện khác được hàm ý trong các chế định, pháp luật hoặc tập quán, ngoại trừ sự đảm bảo hoặc quyền hạn do pháp luật quy định, ngoại trừ những việc trái pháp luật hoặc là nguyên nhân dẫn đến vô hiệu một phần hoặc toàn bộ điều khoản này.

Trong phạm vi tối đa theo luật định, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn kết nối và sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn:

 • bất kỳ thiệt hại thực sự hay có khả năng gây thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, sự tín nhiệm, tiết kiệm, dữ liệu, cơ hội kinh doanh hoặc kỳ vọng, và bất kỳ và tất cả các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do quan hệ nhân quả, bị trừng phạt hoặc để làm gương, và
 • bất cứ thiệt hại nào khác, ngay cả trong trường hợp chúng tôi hay bất kỳ đại diện được ủy quyền nào của chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Chúng tôi không bảo đảm rằng trang web hoặc bất kỳ dữ liệu, nội dung, chức năng của người dùng hoặc bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp trên hoặc qua trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, vi-rút hoặc các thành phần có hại khác và không bảo đảm rằng bất kỳ điều nào nêu trên sẽ được sửa chữa.

Chúng tôi không đại diện hay bảo đảm rằng (1) các ưu đãi của chúng tôi sẽ (a) đáp ứng yêu cầu hoặc mong đợi của bạn hoặc theo sự thích của bạn hoặc (b) sẽ kịp thời, an toàn, chính xác, miễn phí lỗi hoặc mất mát, hoặc không bị gián đoạn, (2) dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác, hoặc (3) mọi lỗi sẽ được khắc phục. Một số tính năng có thể mới hoặc thử nghiệm và có thể chưa được kiểm tra bất kỳ cách nào.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng, truy cập, tải xuống hoặc lấy nội dung, tài liệu trang web, phần mềm hoặc dữ liệu qua trang web (bao gồm qua bất kỳ API nào) là quyết định và rủi ro của riêng bạn và rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản của bạn (bao gồm hệ thống máy tính của bạn) hoặc mất mất dữ liệu do tài sản của bạn.

 

7. HIỆU LỰC PHÁP LÝ

Các điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam, quốc gia nơi LAC Home School hoạt động. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.