Chính sách bảo mật LAC Home School

Cập nhật ngày 21/09/2023

Mục lục

 • 1. GIỚI THIỆU
 • 2. THU THẬP THÔNG TIN
 • 3. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN 
 • 4. QUYỀN SỬ DỤNG THÔNG TIN 
 • 5. TÀI TRỢ VÀ QUẢNG CÁO 
 • 6. TÍNH MINH BẠCH VÀ NHỮNG LỰA CHỌN VỀ THÔNG TIN CỦA BẠN 
 • 7. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN 
 • 8. LIÊN KẾT TỚI BÊN THỨ BA 
 • 9. NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 
 • 10. THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ 
 • 11. THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
 • 12. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI 
 •  

  1. GIỚI THIỆU

  LAC Home School, sau đây được gọi là “chúng tôi”, tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi. Tại LAC Home School, cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu người dùng tuân theo Chính sách bảo mật này. Điều này áp dụng cho trang web chính của chúng tôi (lac.ndag.vn) và bất kỳ trang web chính thức nào khác của NDA Group. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này và vui lòng không truy cập trang web nếu bạn không đồng ý với tuyên bố này.

  Chính sách bảo mật của chúng tôi được dựa trên cam kết của chúng tôi đối với các Nguyên tắc quyền riêng tư sau:

  • Chúng tôi cam kết sâu sắc trong việc tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật cho bạn.
  • Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi thành lập LAC Home School như một tổ chức phi lợi nhuận để sứ mệnh giáo dục của chúng tôi và sự tin tưởng của bạn sẽ không xung đột với động cơ vì lợi nhuận.
  • Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập và kiểm soát thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin của bạn.
  • Chúng tôi không hiển thị quảng cáo trên trang web của LAC Home School. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho bạn cơ hội tiếp cận và trải nghiệm chương trình học uy tín thế giới, không phải bán sản phẩm cho bạn.

  Bạn có thể thấy được thời gian chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật gần đây nhất. Mọi thay đổi hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng Chính sách bảo mật đã được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

   

  2. THU THẬP THÔNG TIN 

  Chúng tôi thu thập thông tin theo những cách sau, tùy thuộc vào việc bạn sử dụng Dịch vụ:

  • Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản, liên lạc với chúng tôi, tham gia vào các hoạt động, sự kiện hoặc khảo sát hoặc cung cấp thông tin trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ.
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ những người khác, chẳng hạn như cha mẹ, giáo viên hoặc Trường học của bạn hoặc các bên thứ ba (nghĩa là các tổ chức bên ngoài LAC Home School), chẳng hạn như các ứng dụng của bên thứ ba mà bạn sử dụng để kết nối với Dịch vụ.
  • Máy chủ của chúng tôi tự động thu thập một số thông tin, chẳng hạn như thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ và các thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

  Ví dụ về thông tin chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

  • Thông tin đăng ký tài khoản (tên, ngày sinh, số điện thoại và email)
  • Thông tin về trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và vị trí chung
  • Thông tin bạn chọn đưa vào hồ sơ của mình hoặc đăng ở các khu vực công cộng của Dịch vụ
  • Thông tin bạn có thể cung cấp liên quan đến các tính năng cụ thể hoặc các chương trình đặc biệt
  • Thông tin phi cá nhân có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn, bao gồm Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

   

  3. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN 

  Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập cho mục đích:

  • Cung cấp dịch vụ
  • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn
  • Cho phép bạn tham gia vào các chương trình đặc biệt mà chúng tôi có thể cung cấp trong quan hệ đối tác với bên thứ ba (nếu bạn chọn tham gia vào các chương trình đặc biệt)
  • Hiểu và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, đồng thời phát triển các dịch vụ giáo dục mới hoặc cải tiến

  Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp hoặc dữ liệu thống kê ẩn danh để phát triển sản phẩm, nghiên cứu, phân tích và các mục đích khác, bao gồm cả mục đích cải thiện hoặc tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi.

   

  4. QUYỀN SỬ DỤNG THÔNG TIN 

  Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn trong một số tình huống. Thông tin của bạn có thể được chia sẻ:

  • với những người dùng khác trong Dịch vụ của chúng tôi, nếu bạn sử dụng các tính năng cho phép bạn chia sẻ thông tin của mình hoặc giúp người khác có thể truy cập được thông tin đó.
  • với các nhà tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ khác làm việc thay mặt chúng tôi.
  • với trường học của bạn, nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích liên quan đến trường học.
  • liên quan đến chuyển nhượng kinh doanh (do mua bán, sáp nhập).
  • cho các mục đích tuân thủ, chẳng hạn như khi cần thiết để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của người dùng hoặc Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi được pháp luật cho phép.

  Thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với sự đồng ý của bạn (bao gồm các ứng dụng của bên thứ ba mà bạn chọn sử dụng). Nếu bạn chọn sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba, việc bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư của bên đó.

  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh mà không xác định bất kỳ cá nhân nào.

   

  5. TÀI TRỢ VÀ QUẢNG CÁO

  Là một tổ chức phi lợi nhuận, LAC Home School dựa vào các nhà tài trợ và những nguồn đóng góp khác để cung cấp nguồn vốn cần thiết nhằm cung cấp Dịch vụ cho người dùng. Đôi khi, chúng tôi cho phép các bên thứ ba tài trợ cho nội dung hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi. Nội dung được tài trợ sẽ luôn được gắn nhãn (ví dụ: “Được tài trợ bởi ___”).

  Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn với các nhà tài trợ mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi không cung cấp cho các nhà tài trợ này khả năng theo dõi hoặc thu thập thông tin về người dùng trang web của chúng tôi.

  Chúng tôi không hiển thị quảng cáo của bên thứ ba trên Dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi có thể kết hợp nội dung hoặc liên kết đến nội dung do bên thứ ba cung cấp mà bạn có thể quan tâm và phù hợp với bối cảnh giáo dục của Dịch vụ của chúng tôi. Một số tài liệu hoặc trang web này có thể bao gồm nhãn hiệu hoặc quảng cáo được chủ sở hữu hoặc nhà điều hành bên thứ ba cho phép.

   

  6. TÍNH MINH BẠCH VÀ NHỮNG LỰA CHỌN VỀ THÔNG TIN CỦA BẠN

  Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với bạn và đó là lý do tại sao bạn có các lựa chọn về cách sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi muốn bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình để bạn có thể giữ thông tin đó chính xác nhất có thể.

  Ví dụ: bạn có thể chọn tạo tài khoản (hoặc sử dụng Dịch vụ mà không cần đăng ký). Nếu bạn đăng ký tài khoản, bạn có thể:

  • Giới hạn thông tin tùy chọn bạn cung cấp
  • Chọn xem bạn có muốn chia sẻ thông tin cá nhân với các dịch vụ của bên thứ ba hay không
  • Chọn xem bạn có muốn nhận email tùy chọn hay không
  • Cập nhật, sửa và xóa thông tin tài khoản của bạn thông qua cài đặt tài khoản của bạn

   

  7. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

  Một số cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

  • Chúng tôi mã hóa thông tin cá nhân của bạn khi thông tin ở trạng thái lưu trữ
  • Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng mã hóa trong quá trình truyền qua Internet công cộng
  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật phù hợp được thiết kế để giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn

  Một số cách chúng tôi khuyến khích bạn bảo vệ thông tin cá nhân của mình bao gồm:

  • Chúng tôi khuyến khích bạn tạo tên người dùng không tiết lộ danh tính của bạn
  • Chúng tôi khuyến khích bạn tạo (và giữ) mật khẩu mạnh
  • Chúng tôi khuyến khích bạn suy nghĩ kỹ về nội dung mình đăng và tiếp tục tìm hiểu về an toàn trực tuyến

  Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi và thông tin cá nhân của bạn, nhưng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo.

   

  8. LIÊN KẾT TỚI BÊN THỨ BA

  Dịch vụ có thể liên kết đến và có thể được liên kết bởi các trang web do các tổ chức hoặc cá nhân khác điều hành. Nếu chúng tôi bao gồm các liên kết đến bên thứ ba và bạn nhấp vào liên kết đó, bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi và chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó sẽ được áp dụng. Tương tự, nếu bạn thấy liên kết đến trang web của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba thì chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó sẽ được áp dụng.

  Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho (và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của) các trang web bên thứ ba khác. Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó.

   

  9. NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách bảo mật đã sửa đổi kèm theo ngày sửa đổi cập nhật trên Dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách này một cách quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách bảo mật mỗi lần bạn truy cập Dịch vụ để được thông báo về các biện pháp bảo mật của chúng tôi.

   

  10. THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

  Nếu bạn quyên góp cho LAC Home School và không quyên góp ẩn danh, chúng tôi sẽ thu được những thông tin như tên, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư của bạn. Nếu bạn quyên góp bằng hình thức trực tuyến, bộ xử lý thanh toán của chúng tôi cũng sẽ thu thập số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thông tin thanh toán khác của bạn. Xin lưu ý rằng thông tin được các bộ xử lý thanh toán này thu thập phải tuân theo chính sách bảo mật của riêng họ.

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin nhà tài trợ để liên lạc với bạn về sự đóng góp của bạn và gửi thông tin cập nhật liên quan đến những tiến triển của sứ mệnh của chúng tôi.

  Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của nhà tài trợ trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

  Nếu bạn đã đăng ký tài khoản với chúng tôi thì bạn có thể cập nhật tùy chọn của mình trong cài đặt tài khoản để chọn không nhận email của nhà tài trợ. Nếu bạn không có tài khoản với chúng tôi thì bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trên email của nhà tài trợ hoặc trả lời lại email yêu cầu xóa. Xin lưu ý rằng nếu trước đây bạn đã hủy đăng ký nhưng sau đó quyên góp (hoặc tham dự một sự kiện của nhà tài trợ), thì chúng tôi có thể gửi cho bạn những thông tin liên lạc tiếp theo về việc bạn ủng hộ sứ mệnh của chúng tôi.

   

  11. THÔNG TIN ỨNG VIÊN

  Nếu bạn nộp đơn xin việc tại LAC Home School thông qua đơn đăng ký trực tuyến hoặc trang web tuyển dụng, chúng tôi sẽ lấy thông tin bạn chọn cung cấp trong đơn đăng ký của mình cho mục đích đó. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm bao gồm lịch sử làm việc, kinh nghiệm và trình độ của bạn; cũng như thông tin giáo dục, bao gồm bằng cấp đạt được và hồ sơ học tập.

   

  12. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

  Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này.

  Email: lac@ndag.net

  SĐT: 0987399215